Raspored treninga mini rukomet

Ponedjeljak, srijeda, petak     dvorana O.Š. Vladimir Gortan                            16.00 – 18.00

Srijeda, četvrtak                     dvorana O.Š. Donja Vežica                                19.30 – 20.30