Raspored treninga za seniore

Ponedjeljak
Srijeda
21,15 – 22,30
SRC 3.maj – Kantrida
- – - - – - - – - - – - - – - - – - - – - - – - - – - - – - - – - - – -
Utorak
Četvrtak
21,30 – 22,45
Dvorana mladosti – Trsat
- – - - – - - – - - – - - – - - – - - – - - – - - – - - – - - – - - – -
Petak 21,30 – 23,00
Sportska dvorana – Kostrena